Ons kantoor

 

Wij bieden onze klanten kwaliteit en voldoen aan de zwaarste eisen die de beroepsgroep aan onze activiteiten stelt. Onze adviseurs zijn in het bezit van relevante diploma’s en certificaten en bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. Bovendien zijn onze adviseurs verplicht regelmatig vakopleidingen te volgen om ‘bij te blijven’.

 

Erkend Financieel Adviseur (SEH)

De erkenning van de EFA is een kwaliteitslabel voor financieel adviseurs uitgegeven door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH). Ze moeten voldoen aan vakbekwaamheids- en ervaringseisen. De erkenning is persoonsgeboden; elke Erkend Financieel Adviseur heeft de benodigde diploma’s behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden. Wij zijn opgenomen in het SEH register, lidnummer 14583.

 

Erkend Hypothecair Planner (NVHP)

De NVHP maakt zich sterk voor verantwoord hypotheekadvies. Hypothecair Planners zijn ervaren hypotheekbemiddelaars. De Hypothecair Planner adviseert op juridisch, fiscaal en economisch gebied over inkomensplanning en vermogensopbouw. Wij zijn als lid verbonden aan de NVHP met als lidnummer 778.

 

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Wij hebben ons verplicht om ons aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen te houden. De gedragsregels zijn opgesteld in overleg met de overheid en consumentenorganisaties. Er zijn minimum voorwaarden afgesproken waaraan folders, offertes en berekeningen met betrekking tot hypotheekverstrekking dienen te voldoen. Bij overtreding van de gedragscode kan met zich beklagen bij de Commissie van Toezicht.

 

Inschrijving AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Omdat wij als tussenpersoon actief zijn in de financiële dienstverlening zijn wij verplicht om over een vergunning te beschikken.

Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM onder nummer 12046208. Het register van vergunninghouders kun je raadplegen op www.afm.nl of bij de AFM, t.a.v. de afdeling Consumentenvoorlichting, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarop wij onder voorwaarden kunnen terugvallen indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt. Dit geeft u extra zekerheid.

 

Ongebonden bemiddelaar

 

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig vrij in haar advisering. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

 

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledige zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

 

Adres en contact gegevens

Molenweg 5
9781 GL Bedum

050 - 211 53 81 
06 - 48 92 87 47
info@gonniesmithypotheekadvies.nl